DRUŠTVO KOBALOVCI

O DRUŠTVU

Društvo ljubiteljev Osnovne šole Draga Kobala s podružnico Brezje, skrajšano Društvo Kobalovci, je bilo ustavljeno v letu 2018, ob 60-letnici šole. Namen društva je povezovanje in druženje bivših učencev, učiteljev, zaposlenih na šoli in staršev učencev. Poleg tega si prizadevamo za:

pomoč šoli

Naš cilj je dvigniti prepoznavnost, ugled in kvaliteto dela na šoli ter pomagati pri razvoju Osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje.

ORGANIZACIJA DOGODKOV

Organiziramo kulturno-umetniške prireditve, razstave in gostovanja s področja športa, plesa in glasbe. Izvajamo tudi humanitarno dejavnost.

SODELOVANJE

Naša želja je sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društev ter z institucijami in organizacijami, ki se strokovno ukvarjajo vzgojo in izobraževanjem.

DRUŠTVO LJUBITELJEV OŠ DRAGA KOBALA

PRIDOBIVAMO NOVE ČLANE

1. člen statuta društva kobalovci

Delovanje društva

Društvo ljubiteljev osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje je prostovoljno, samostojno in nestrankarsko združenje državljanov Republike Slovenije, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese in želje na področju glasbe, plesa, umetniških prireditev, festivalov, koncertov in delavnic, fotografiranja in snemanja ter s tem prispeva k bogatenju umetniškega in kulturnega življenja v svojem širšem in ožjem okolju, predvsem pa na področju druženja in ustvarjanja vezi vseh bivših in sedanjih učencev ter zaposlenih osnovne šole Draga Kobala Maribor in podružnice Brezje.

Kontakt

DRUŠTVO LJUBITELJEV OŠ DRAGA KOBALA

Beloruska ulica 5

2000 Maribor

Slovenija

E-mail: info@kobalovci.si