O DRUŠTVU

V letu 2018 smo ustanovili Društvo ljubiteljev OŠ Draga Kobala s podružnico Brezje, skrajšano Društvo Kobalovci. Namen društva je povezati vse bivše učence, učitelje, zaposlene na šoli, starše učencev. Ob 60-letnici, ki jo šola letos praznuje, je to lepo darilo ob njenem jubileju.

namen in cilji

To je prvo takšno društvo v Sloveniji (verjetno tudi širše). Naš namen in cilji so:

 • dvigniti prepoznavnost Osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje
  pomagati pri razvoju Osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje
 • druženje bivših in sedanjih zaposlenih
 • druženje bivših in sedanjih učencev
 • prizadevanje članov društva za strokovno izpopolnjevanje
 • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društev
 • sodelovanje z institucijami in organizacijami, ki se strokovno ukvarjajo vzgojo in izobraževanjem
 • vpliv pri oblikovanju predpisov na področju družbene odgovornosti
 • širjenje znanj s področja urejanja, promoviranja in populariziranja družbene odgovornosti preko sredstev javnega obveščanja, strokovne literature, predavanj, posvetov, tečajev, seminarjev in ekskurzij

KAKO DOSEGAMO CILJE?

Namene in cilje dosegamo z:

 • izvajanjem humanitarne dejavnosti
 • organiziranje kulturno umetniških prireditev, razstav in gostovanj s področja športa, plesa in glasbe
 • izvajanjem založniško dejavnosti s področja družbene odgovornosti (društveni letaki, brošure)
 • sodelovanjem pri oblikovanju predpisov na področju družbene odgovornosti
 • organiziranjem predavanj, ekskurzij, seminarj in posvetov za člane društva
 • povezovanjem s sorodnimi društvi in organizacijami
 • pobiranjem prostovoljnih prispevkov
 • organiziranjem nepridobitnih dogodkov
 • sodelovanjem na vseh področjih z OŠ Draga Kobala s podružnico Brezje
 • organiziranjem športnih in rekreativnih prireditev
 • organiziranjem kulturnih dejavnosti
 • organiziranjem družbeno koristnih dejavnosti, pomembnih za lokalno okolje
 • pomočjo pri organiziranju in izvajanju šolskega bazarja ter ostalih šolskih prireditvah